สูตรดินสำหรับปลูกบอนสี

Posted by - 10 January 2022

แจกสูตรดินสำหรับปลูกบอนสีของเพจ ณพล ต้นบอนเงินล้าน ใบก้ามปูตากแห้งหรือเปื่อยยุ่ย 3 ส่วน ดินร่วน 1 ส่วน ใบมะขามแห้งจนเปื่อยยุ่ย กับปุ๋ย คอกตากแห้งรวมกัน 1 ส่วน หมักรวมกันก่อนใช้ หรือใช้ได้เลย ถ้าใบไม้มีความเปื่อยยุ่ย ประโยชน์ของวัสดุปลูก ใบก้ามปู มีการระบายน้ำได้ดี มีธาตุ ในโตรเจนสูง มีสารอาหารอื่นๆช่วยให้ บอนสีเจริญเติบโตได้ดี ทำให้ดินโปร่ง รากเดินได้สะดวก ความเปรี้ยวในใบมะขามช่วยให้ บอนสีกัดสีได้สวย ปุ๋ยคอก ช่วยให้วัสดุปลูกอุ้มน้ำ ร่วน ซุย อากาศถ่ายเทได้ดี ทั้งยังมีการปลด ปล่อยธาตุอาหารใด้อย่างต่อเนื่อง ****อย่าใส่ปุ๋ยคอกเยอะเพราะอาจจะทำให้ดินเค็ม ที่มา ณพล ต้นบอนเงินล้าน